Iskanje skritega zaklada - Treasure hunt

Program sestavlja več različnih problemov ali ovir, ki jih morajo udeleženci, razdeljeni v skupine, s skupnimi močmi rešiti oz. premagati. Pomembno je, da morajo pri vsaki nalogi vsi sodelovati, s čimer spodbujamo KOHEZIVNOST med udeleženci. Hkrati pa skupine medsebojno tudi tekmujejo, s čimer spodbujamo TEKMOVALNOST in UČINKOVITOST sodelujočih.

Program vključuje KOLESARJENJE Z GORSKIMI KOLESI, VESLANJE S KANUJI in po želji krajši ORIENTACIJSKI POHOD.
    
Udeleženci, razdeljeni v skupine, morajo s počjo navodil, karte in kompasa poiskati več točk  oz. 'skritih zakladov'. Skriti zakladi predstavljajo bodisi vprašanja, na katera mora skupina odgovoriti, bodisi črke določenega gesla, ki ga mora skupina na koncu tekmovanja sestaviti. Vprašanja ponavadi sestavi naročnik – kaj v zvezi z novim produktom ali kaj v zvezi z zgodovino oz. strategijo podjetja.

Ko skupina skupaj odkrije vse točke (odgovorijo na vsa vprašanja), se vrne na startno mesto, kjer jo čakajo TEKMOVALNE DRUŽABNE IGRE. Le te prinašajo skupini dodatne točke, ki se ji seštevajo v skupni rezultat.

V sklop programa spada tudi svečana razglasitev rezultatov in podelitev šampanjca za zmagovalno ekipo.

Cena: od 35 €/osebo (min 15 os)

TEKMOVALNE DRUŽABNE IGRE

TEKMOVALNE DRUŽABNE IGRE v največji meri spodbujajo kreativno mišljenje in iznajdljivost.

Sestavljene so kot premagovanje ovir, ki pa jih ne more rešiti posameznik, temveč je rešljiva le v skupini s sodelovanjem vseh udeležencev.

VOUCHER

VREME